SHWMAE… NÔL RHYWBRYD CYN BO HIR

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Newyddion. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.