Priodas, pa briodas?

Dim darllediad Shwmae wythnos yma. (Cer i wrando ar hen recordiadau.)

Rydyn ni’n cwrdd dydd Gwener 12:00 yn y Mochyn Du, Caerdydd dan y teitl “Priodas, pa briodas?”. Croeso i bawb.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Cerddoriaeth, Newyddion. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.