Darllediad nesaf – nos Fercher wythnos yma

Bydd ein darllediad ar noson wahanol wythnos yma – nos FERCHER…

nos Fercher 13 mis Ebrill 2011
8:00PM – 10:00PM

Agenda!

* Mwy o siarad! Achos gofynnodd pobol am fwy.
* Tiwns go lew
* gigs yng Nghaerdydd (rydyn ni’n byw yn Nghaerdydd – pobol tu fas, croeso i ti ddechrau radio dy hun)
* Steddfod (yn y Ddinas)
* Stafell sgwrs Shwmae ar agor eisoes (diolch i Di-enw am “yetifeddiaeth”)

Shwmae, pob nos Iau. Nos Fercher wythnos yma.

Cafod y cofnod ei gyhoeddi yn Newyddion a'i dagio yn . Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.