Diwrnod Shwmae Su’mae

Os ydych chi am gael mwy o wybodaeth am Ddiwrnod Shwmae Su’mae, ceisiwch:

shwmae.org

Cyhoeddwyd yn Newyddion | Sylwadau wedi eu Diffodd ar Diwrnod Shwmae Su’mae

Annwyl Eos. Oddi wrth Radio Shwmae.

bwmbocs

Dyma gopi o lythyr i Eos oddi wrth Radio Shwmae. Eos yw’r asiantaeth hawliau darlledu newydd sy’n cynrychioli cannoedd o ein cerddorion talentog yng Nghymru.

Annwyl Eos

Cyfarchion o Radio Shwmae, gorsaf radio annibynnol ar y we. Rydyn ni wedi cwrdd o’r blaen ym Midem, Steddfod ayyb.

Ebostio ydw i i ofyn am drwydded Eos. Rydyn ni’n bwriadu ail-ddechrau sioeau Radio Shwmae ar y 1af o fis Ionawr 2013 (yfory).

Mae’r orsaf yn hollol annibynnol gydag adnoddau annibynnol, gwirfoddolwyr a does dim ffynonellau o arian cyhoeddus. Rydyn ni’n disgwyl ffigyrau cynulleidfa barchus ond llai na gorsafoedd radio traddodiadol ar yr awyr.

Wrth gwrs rydyn ni’n awyddus i gefnogi artistiaid Cymraeg gyda phris teg. Ar hyn o bryd mae gennyn ni trwydded ffrydio ar-lein gyda PRS sydd yn costio £134.40 am flwyddyn os ydych chi eisiau cymharu.

Faint fyddai trwydded Eos yn costio ar gyfer ffrydio ar y we? Os ydy e’n haws byddai trwydded dros dro ar gyfer y 1af yn unig yn ddefnyddiol os ydych chi’n brysur ar hyn o bryd. Dw i’n siŵr byddai modd cytuno rhywbeth tymor hir nes ymlaen. Ond plîs gadewch i mi wybod cyn gynted â phosib er mwyn i mi ddechrau hyrwyddo’r sioe a rhyddhau datganiad am gytundeb teg.

Blwyddyn newydd dda iawn i gerddorion yng Ngymru

Heddwch

Radio Shwmae

Gwnawn ni ddiweddaru’r wefan hon gyda rhagor o newyddion cyn hir.

DIWEDDARIAD: Rydyn ni wedi cael ymateb oddi wrth Eos:

Dim ond hawliau darlledu radio a theledu mae Eos yn ei gynrychioli. Mae ein hawliau eraill i gyd, gan gynnwys defnydd ar-lein, dal gyda PRS. Felly os mai dim ond defnydd ar-lein fydde chi’n ei wneud, mae trwydded PRS yn ddigon i chi gario mlaen. Ond diolch am ofyn a phob lwc gyda’r orsaf.

Bydd ein darllediad nesaf yn fuan…

Cyhoeddwyd yn Newyddion | Tagiwyd , , | Sylwadau wedi eu Diffodd ar Annwyl Eos. Oddi wrth Radio Shwmae.

Nadolig llawen. Yn y siopau nawr…

my little mari lwyd

Cyhoeddwyd yn Arabedd | Sylwadau wedi eu Diffodd ar Nadolig llawen. Yn y siopau nawr…

Nôl cyn hir. Addo.

because Iorwerth it

Cyhoeddwyd yn Arabedd | Tagiwyd , , | Sylwadau wedi eu Diffodd ar Nôl cyn hir. Addo.

SHWMAE… NÔL RHYWBRYD CYN BO HIR

Cyhoeddwyd yn Newyddion | Sylwadau wedi eu Diffodd ar SHWMAE… NÔL RHYWBRYD CYN BO HIR

Devo Max.

Cyhoeddwyd yn Cerddoriaeth | Sylwadau wedi eu Diffodd ar Devo Max.

Sori. Dim recordiad.

Yn anffodus roedd un o’r decks yn chwarae mono heno. Felly roedden ni’n gwrando ar bopeth ond roedd y deck yn hollol distaw ar yr awyr. Annoying. Felly does dim recordiad wythnos yma. Rydyn ni’n sori. Hefyd mewn gwirionedd roedden ni’n chwarae techno ar y top o Dafydd Iwan ond dim ond y sianel Dafydd Iwan oedd ar yr awyr. Sori eto.

Cyhoeddwyd yn Newyddion | Sylwadau wedi eu Diffodd ar Sori. Dim recordiad.

Darllediad Shwmae. HENO! 8PM!

Mae’r darllediad nesaf Shwmae yn digwydd:

nos Iau 27 mis Hydref 2011
8:00PM – tua 10:00PM

Cerddoriaeth penigamp a siarad.

Stafell sgwrs ar agor 24/7

Shwmae, (tua) pob nos Iau.

Cyhoeddwyd yn Newyddion | Sylwadau wedi eu Diffodd ar Darllediad Shwmae. HENO! 8PM!

Recordiad Shwmae 13eg mis Hydref 2011

Tipyn o sŵn ar y dechrau fel fel arfer.

Enw yr wythnos o’r Stafell Sgwrs: ‘gorsaf wrando mast nebo’

Tiwns gan Geraint Jarman, Bobby Konders, Aphex Twin, Missa Luba, Tito Puente, Sen Segur, Cate Le Bon, Dau Cefn, Soundhack, Pal Joey, Disney, Two Lone Swordsmen, Meco, Colourbox, Mohawks, Paul Hunter, Basic Channel

Sgwrs am: y cyfryngau, rygbi, Gŵyl Sŵn, sŵn, Vaughan Roderick, BBC

Cyhoeddwyd yn Recordiad | Sylwadau wedi eu Diffodd ar Recordiad Shwmae 13eg mis Hydref 2011

Darllediad HENO’MA!

Dafydd El

Mae’r darllediad nesaf Shwmae yn digwydd:

nos Iau 13 mis Hydref 2011
8:30PM – 10:30PM

Cerddoriaeth a sgwrs.

Shwmae, nos Iau ambell waith pryd bynnag ni eisiau.

Cyhoeddwyd yn Newyddion | Sylwadau wedi eu Diffodd ar Darllediad HENO’MA!