Shwmae! Pob nos Iau! Heblaw yr wythnos hon!

“Sorry.”
Tracy Chapman, 1988

Dyn ni ddim yn darlledu yr wythnos hon.

Dyn ni’n rhedeg gorsaf radio cymunedol yma. Nid Jonsi.

“Sori.”
Shwmae.com, 2010

Gwnawn ni dod yn ôl gyda DJ arall yn y stiwdio. 26ain mis Awst. Pwy? Cadwch y donfedd y glir. (Dyn ni dal yn aros am gadarnhad.)

Diolch am ddarllen.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Newyddion. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.