SHWMAE YN Y GLAW

DARLLEDIAD NESAF SHWMAE: NOS IAU16 MIS MEDI 2010/ 7PM – 11PM/ DERE NÔL I WRANDO AR GERDDORIAETH PENIGAMP A THRAFODAETH/ SHWMAE POB NOS IAU

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Newyddion. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.