Boom boom

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Cerddoriaeth. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.