SGOTA GYDA DEWI

Sgota gyda Dewi

Dydd Gŵyl Dewi Sant Hapus i’n gwrandawyr i gyd. Nôl yn fuan.

Delwedd gan Walt Jabsco

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Newyddion. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.