Tyrd yn ôl. Shwmae. Nos Iau. 7PM.

Shwmae yw gorsaf radio newydd neu! new! nouveau! o Gaerdydd – ar y we.

Gwrando

Mae’r darllediad nesaf Shwmae yn digwydd:
nos Iau 26ain mis Awst 2010
7PM – 11PM

Dere nôl i wrando ar gerddoriaeth amrywiol a thrafod:

  • Caerdydd
  • Gŵyl y Dyn Gwyrdd 2010
  • Eisteddfod Treganna
  • S4C++

Shwmae, pob nos Iau.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Newyddion. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.