Shwmae Shwmae. Sioe Pethau Bychain a phethau eraill.

Mae’r darllediad nesaf Shwmae yn digwydd:
nos Iau 2ail mis Medi 2010
7PM – 11PM

Dere nôl i wrando ar gerddoriaeth amrywiol ac i drafod:

Shwmae, pob nos Iau.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Newyddion. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.